วัน: 24 ธันวาคม 2019

กลุ่มวิจัย AREAsig ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวัดผลและประเมินผล

กลุ่มนักวิจัย AREAsig (Advanced Research, Ecaluations, and As …

กลุ่มวิจัย AREAsig ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวัดผลและประเมินผล Read More »

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรั …

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท บริหารธุรกิจ Read More »

วันแห่งความสำเร็จ บัณฑิตเลือดฟ้าครามมอดินแดงรับปริญญา 2562

  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงคว …

วันแห่งความสำเร็จ บัณฑิตเลือดฟ้าครามมอดินแดงรับปริญญา 2562 Read More »

พิธีเปิดการเตรียมงานเปิดโครงการยุวชนอาสา ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

COLA KKU ร่วมการประชุม และพิธีเปิดการเตรียมงานเปิดโครงการยุวชนอาสา ในพท.จ.กาฬสินธุ์

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมการ …

COLA KKU ร่วมการประชุม และพิธีเปิดการเตรียมงานเปิดโครงการยุวชนอาสา ในพท.จ.กาฬสินธุ์ Read More »

กองบริหารงานวิจัย เปิดพื้นที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ R2R 62

กองบริหารงานวิจัยเปิดพื้นที่ให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพงานประจำ R2R 63

พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารสิน (ชั้น 2) อาคารสิริค …

กองบริหารงานวิจัยเปิดพื้นที่ให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพงานประจำ R2R 63 Read More »

วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ เหินฟ้าดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน เสริมศักยภาพนักศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษ …

วิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ เหินฟ้าดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน เสริมศักยภาพนักศึกษา Read More »

‘สมาร์ท ลิฟวิ่ง แล็บ’ ขอนแก่นโมเดลสมาร์ทเฮลท์

คณะนิติศาสตร์จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในภาคอีสาน

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภ …

คณะนิติศาสตร์จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในภาคอีสาน Read More »

Scroll to Top