popmail

มข. ผนึกภาคีเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมก …

มข. ผนึกภาคีเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม Read More »

มข.จับมือ วช. พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับ (OV-RDT) จากปัสสาวะ วิธีใหม่ รู้ผลใน 10 นาที

________เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.  สถาบันวิจัย …

มข.จับมือ วช. พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับ (OV-RDT) จากปัสสาวะ วิธีใหม่ รู้ผลใน 10 นาที Read More »

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน(U2T)ตำบลกุดน้ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์  ภายใ …

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน(U2T)ตำบลกุดน้ำใส Read More »

มข. ร่วมลงนามความร่วมมือ วช. สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือ วช. สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ส่งเสริมเยาวชนขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

     วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือ วช. สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ส่งเสริมเยาวชนขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูงจากวัสดุอินทรีย์ท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูงจากวัสดุอินทรีย์ท้องถิ่น” Read More »

ทีมวิจัย “มข.” พัฒนานวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 ส่งต่อบุคลากรการแพทย์

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. ฝ่ายนวัตกรร …

ทีมวิจัย “มข.” พัฒนานวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 ส่งต่อบุคลากรการแพทย์ Read More »

นิทรรศการมีชีวิต “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม” มข.ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นบ้านสู่สากล

________เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำน …

นิทรรศการมีชีวิต “ผ้าไหมไทอีสาน : ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากไหมดั้งเดิม” มข.ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นบ้านสู่สากล Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 7.00 – 10.30 น. มหาว …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสานฝันปั้นจิตกับว่าที่วิศวฯกรตัวน้อย

รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสานฝันปั้นจิตกับว่าที่วิศวฯกรตัวน้อย Read More »

ศึกษาศาสตร์และบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. ร่วมมือพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ให้แก่ครูตชด.23

เมื่อระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา …

ศึกษาศาสตร์และบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. ร่วมมือพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ให้แก่ครูตชด.23 Read More »

Scroll to Top