People

สาธิตมข.จัดกิจกรรม ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์พันธุ์พืช ดึงนร.สร้างพื้นที่สีเขียว

สำนักข่าว : naewna.com URL :  https://www.naewna.com/local/68 …

สาธิตมข.จัดกิจกรรม ฟื้นฟูป่าอนุรักษ์พันธุ์พืช ดึงนร.สร้างพื้นที่สีเขียว Read More »

มข.จัดงาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022 ชูวิสัยทัศน์การจัดการองค์กรดิจิตัล

สำนักข่าว : siamrath.co.th URL :  https://siamrath.co.th/n/38 …

มข.จัดงาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022 ชูวิสัยทัศน์การจัดการองค์กรดิจิตัล Read More »

มข.จัดงาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022 ชูวิสัยทัศน์การจัดการองค์กรดิจิตัล

สำนักข่าว : ryt9.com URL :  https://www.ryt9.com/s/prg/335647 …

มข.จัดงาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022 ชูวิสัยทัศน์การจัดการองค์กรดิจิตัล Read More »

มข.จัดงาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022 ชูวิสัยทัศน์การจัดการองค์กรดิจิตัล

สำนักข่าว : innwhy.com URL :  https://www.innwhy.com/ku140920 …

มข.จัดงาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022 ชูวิสัยทัศน์การจัดการองค์กรดิจิตัล Read More »

‘คณะเกษตรฯมข.’จัดอบรม ‘การฟอกกาวและย้อมสีเส้นไหม’

สำนักข่าว : naewna.com URL :  https://www.naewna.com/local/67 …

‘คณะเกษตรฯมข.’จัดอบรม ‘การฟอกกาวและย้อมสีเส้นไหม’ Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดและพฤติกรรมความสุจริตทางวิชาการของนักศึกษา

สำนักข่าว : thainews.prd.go.th URL :  https://thainews.prd.go …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดและพฤติกรรมความสุจริตทางวิชาการของนักศึกษา Read More »

วช.หนุนนวัตกรรมเลเซอร์สำหรับใช้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ

นักข่าว : thaiquote.org URL :  https://www.thaiquote.org/cont …

วช.หนุนนวัตกรรมเลเซอร์สำหรับใช้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ Read More »

มข.เปิดแล้ว “นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “

สำนักข่าว :  banmuang.co.th URL :  https://www.banmuang.co.th …

มข.เปิดแล้ว “นวัตกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “ Read More »

Scroll to Top