จิตรลัดดา แสนตา

DGA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และ COLA KKU จัดประชุม “ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล จังหวัดขอนแก่น” พร้อมนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

        วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิ …

DGA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และ COLA KKU จัดประชุม “ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล จังหวัดขอนแก่น” พร้อมนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Read More »

โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ “ธุรกิจหมอลำ สู่ตลาดดิจิทัล” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม

     โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบ …

โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ “ธุรกิจหมอลำ สู่ตลาดดิจิทัล” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม Read More »

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. จัดระดมสมอง เน้นบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ

     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กร …

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. จัดระดมสมอง เน้นบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ Read More »

COLA KKU จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับผู้นำ อบจ. 43 แห่ง กว่า 140 คนจากทั่วประเทศ

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อม …

COLA KKU จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับผู้นำ อบจ. 43 แห่ง กว่า 140 คนจากทั่วประเทศ Read More »

COLA KKU จับมือ ภาคเอกชน ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มและถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการให้บริการสาธารณะด้วยเครื่องมือดิจิทัล

     วันที่ 8 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีว …

COLA KKU จับมือ ภาคเอกชน ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มและถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการให้บริการสาธารณะด้วยเครื่องมือดิจิทัล Read More »

COLA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง “Mobilizing for Elections: Patronage and Political Machines in Southeast Asia” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อ …

COLA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง “Mobilizing for Elections: Patronage and Political Machines in Southeast Asia” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 Read More »

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ COLA เพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ …

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ COLA เพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) Read More »

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. MOUกับ University of Baguio สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อพัฒนาสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมร่วมกัน

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Universi …

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. MOUกับ University of Baguio สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อพัฒนาสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมร่วมกัน Read More »

อว. ลงพื้นที่ ถอดบทเรียนโครงการ U2T ต.ผาสุก จ.อุดรธานี

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอ …

อว. ลงพื้นที่ ถอดบทเรียนโครงการ U2T ต.ผาสุก จ.อุดรธานี Read More »

Scroll to Top