พีรณัฐ เอี่ยมทอง

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน พร้อมหน่วยงานความร่วมมือ ร่วมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับ …

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน พร้อมหน่วยงานความร่วมมือ ร่วมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง Read More »

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ร่วมกับ บริษัทในประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Carbon Neutral เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่าน STEAM Education

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิจั …

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน ร่วมกับ บริษัทในประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Carbon Neutral เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่าน STEAM Education Read More »

ประกาศผลการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยข …

ประกาศผลการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 Read More »

สถาบันฯ ครูอาเซียน ลงนาม MOU สานต่อการพัฒนาการศึกษากับโรงเรียนร่วมใช้นวัตกรรมฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดพิธีลงนามบันทึก …

สถาบันฯ ครูอาเซียน ลงนาม MOU สานต่อการพัฒนาการศึกษากับโรงเรียนร่วมใช้นวัตกรรมฯ Read More »

สถาบันฯ ครูอาเซียน ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินชั้นเรียน ในโครงการ EDU-PORT เป็นปีที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู …

สถาบันฯ ครูอาเซียน ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินชั้นเรียน ในโครงการ EDU-PORT เป็นปีที่ 2 Read More »

สถาบันฯ ครูอาเซียน ต้อนรับหอการค้าไทย – ฟินแลนด์ หารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู …

สถาบันฯ ครูอาเซียน ต้อนรับหอการค้าไทย – ฟินแลนด์ หารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน Read More »

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566

ด่วน!! เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชี …

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 Read More »

มข. ร่วมรัสเซียเปิดพื้นที่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ผ่านกิจกรรม Math Festival

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพคร …

มข. ร่วมรัสเซียเปิดพื้นที่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ผ่านกิจกรรม Math Festival Read More »

สถาบันฯ วิจัยครูอาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน Computational Thinking เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านครูสู่นักเรียน

เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพค …

สถาบันฯ วิจัยครูอาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน Computational Thinking เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผ่านครูสู่นักเรียน Read More »

มข. สานต่อนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สู่ผอ.โรงเรียนในเครือข่ายทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิ …

มข. สานต่อนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สู่ผอ.โรงเรียนในเครือข่ายทั่วประเทศ Read More »

Scroll to Top