นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มข. รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จากการเข้าร่วมประกวด PITCHING CHALLENGE

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
จากการเข้าร่วมประกวด Pitching Challenge ภายในงาน“Smart Market ร้อย แก่น สาร สินธุ์”
ที่สุดแห่งปรากฏการณ์งานแสดงสินค้าอีสาน ก้าวล้ำ นวัตกรรมการค้าสู่ยุคออนไลน์


ดร.ชานนท์  ตลอดไธสง 
ผู้ช่วยวิจัยหลังปริญญาเอก สังกัดศูนย์วิจัยเคมีวัสดุ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมทีมงาน เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายสมศักดิ์  จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ  ห้องประชุมแก่นเมือง  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันที่ 27 มกราคม 2565 จากการเข้าร่วมประกวด Pitching Challenge  ประเภทนักศึกษามีไอเดียและประเภทผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ ภายในงานSmart Market ร้อย แก่น สาร สินธุ์” ที่สุดแห่งปรากฏการณ์งานแสดงสินค้าอีสาน ก้าวล้ำ นวัตกรรมการค้าสู่ยุคออนไลน์” เมื่อวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2564  ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท  การแข่งขันดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หรือ ผู้ที่สนใจที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานเพื่อต่อยอดธุรกิจ อันจะเป็นการนำไปสู่สิ่งใหม่ เกิดผลผลิตใหม่ๆ ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าสินค้าในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในอนาคต

โอกาสนี้ ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้แทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว  และได้ให้เกียรติบันทึกภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลด้วย

Scroll to Top