ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมกลุ่มออนไลน์สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร: การบริหารและการจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดประชุมกลุ่มออนไลน์สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร: การบริหารและการจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2  และงานที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2465 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  ถ่ายทอดสดจาก สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ให้กับผู้เข้าประชุม จำนวน 68 คน จาก 40 หน่วยงาน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 33 แห่ง สถาบันทางการศึกษา และมหาวิทยาลัยเครือข่าย จำนวน 7 แห่ง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการประชุม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นระยะเวลากว่า 24 ปี โดยมีนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยาการ ดำเนินงานสำรวจ ศึกษาวิจัย ค้นคว้า ทรัพยากรกายภาพชีวภาพรวมทั้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้น ยังสนองพระราชดำริในภารกิจที่สำคัญ คือ การเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์ให้ 5 มหาวิทยาลัย จาก 70 มหาวิทยาลัยที่สนองพระราชดำริ เป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการ อพ.สธ. และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัย ที่รับผิดชอบพื้นที่ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด ซึ่งเป็นการดำเนินงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ประสานงานสนองพระราชดำริหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียนโดยการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดฝึกอบรมบุคลากรหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมาย ตามหลักสูตร อพ.สธ. และหลักสูตรสนับสนุนงานสนองพระราชดำริ ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้งการเป็นพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด และช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในแต่ละภูมิภาค  กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น จะได้รับองค์ความรู้ และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อีกทั้งยังได้รู้จักเครือข่ายสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือช่วยเหลือกันได้ต่อไปในอนาคต

การประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 หลักสูตรการบริหารและการจัดการงานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3 มีหัวข้อการบรรยาย ดังต่อไปนี้

วันแรก  เป็นการบรรยาย ที่มา ความสำคัญ ภาพรวม อพ.สธ.  นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย  การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดย นายธานิทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 5 (อพ.สธ.) การบรรยาย งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดย นายทองอินทร์ คำมี นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบรรยาย งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น โดย ดร.หิรัญ แสวงแก้ว นักวิจัยชำนาญการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบรรยาย งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น โดย ผศ.จุฑาพร แสวงแก้ว  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปการประชุมกลุ่ม โดย นายธานิทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 5 (อพ.สธ.)

ในช่วงบ่ายเป็นการสาธิตการปฏิบัติการรูปแบบวิดีทัศน์ งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดย นายทองอินทร์ คำมี  วิทยากรประจำศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น  งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น โดย ดร.หิรัญ แสวงแก้ว วิทยากรประจำศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น จึงเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ  งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น และงานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในพื้นที่ของผู้เข้าประชุม

วันที่สองของการประชุมเป็นการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีวิทยากรประจำศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายธานิทร์ สันคะนุช วิทยากร อพ.สธ. ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมสอบถาม จากนั้นสรุปผลการประชุมกลุ่ม โดย นายธานิทร์ สันคะนุช  วิทยากร อพ.สธ. และปิดการประชุมกลุ่มออนไลน์สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดย ผศ.จุฑาพร แสวงแก้ว รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้

    การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytic

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top