“คอร์กี้หยุดโลก” นศ. KKBS คว้าอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการ Toyota Campus Challenge 2020

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ชื่อทีม “คอร์กี้หยุดโลก” ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 4 คน ได้แก่ นายธีระพันธ์ สุทธิประภา นายอัษฎายุธ ใสภิรมย์ นายศุภชัย ศรีคำ นางสาวธณัฐยาภรณ์ เพียรชนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อานนท์ คำวรณ์ ในการคว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการ Toyota Campus Challenge 2020 โดยได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สามารถรับชมเทปบันทึกการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้ที่ https://kku.world/rv46e

 

ผลการแข่งขันโครงการ Toyota Campus Challenge 2020 รอบชิงชนะเลิศ


รางวัลชนะเลิศ : ทีมคอร์กี้หยุดโลก         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม Focus Group     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีมราตรีปลอดภัย      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ทีม Chaimongkol        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทีมจะไปมั้ยญี่ปุ่นอ่ะ        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รางวัลชมเชย

ทีมวงเวียนจ๋า พี่มาแล้ว    มหาวิทยาลัยบูรพา

ทีม Restart      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทีมงามผี้หลี้ CMRU       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทีม 4 สาว PR เข้มแข็ง    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทีม Banana Girl          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รางวัลอื่นๆของโครงการ รายละเอียดที่  https://www.toyota.co.th/campuschallenge2020/announce

 

วรัญญู  ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

 

Scroll to Top