สวทช. ร่วมกับ 4 พันธมิตร หนุนสร้าง Tech Startup จัดกิจกรรม “AI Innovation JumpStart Batch3: Pitching Online”

สำนักข่าว : nstda.or.th

URL :  https://www.nstda.or.th/home/news_post/pitching-online/

วันที่เผยแพร่ :   15  ต.ค. 2564

Scroll to Top