ผลิตชุด PAPR ช่วยแพทย์ลดเสี่ยงตรวจผู้ป่วยโควิด

สำนักข่าว : MONO 29

ที่มา

https://www.facebook.com/watch/?v=200530921679012

วันที่เผยแพร่ : 29 เมษายน 2564

Scroll to Top