คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง antibody หลังการฉีดวัคซีนCovid-19

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง antibody หลังการฉีดวัคซีน Covid-19

ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 – 13.30 (Online ผ่าน Zoom) ลงทะเบียน ผ่าน QR CODE http://kku.world/r91pr

สำหรับลิงค์ห้องประชุมจะส่งให้ท่านทาง E-mail หลังจากที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

 

Scroll to Top