ขอนแก่นเตรียมย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19เข้ารพ.สนาม ม.ขอนแก่น

สำนักข่าว : ไทยโพสต์

URL : https://www.thaipost.net/main/detail/99573

วันที่เผยแพร่ :  15 เมษายน 2564

Scroll to Top