“Gear Together” เกียร์ไปด้วยกันนะ [วิศวกรรม ] – CAMPHUB – แคมป์ฮับ รวมค่ายและกิจกรรมเพื่อให้วัยรุ่นค้นพบตัวเอง

สำนักข่าว : camphub

URL :  https://www.camphub.in.th/gear-together/

วันที่เผยแพร่ : 30 มี.ค. 2564

“Gear Together” เกียร์ไปด้วยกันนะ [วิศวกรรม ] – CAMPHUB – แคมป์ฮับ รวมค่ายและกิจกรรมเพื่อให้วัยรุ่นค้นพบตัวเอง

ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมนี้ วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พุธ 31 มีนาคม 2564 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด) จำนวนที่รับ 60 คน ค่าใช้จ่าย 289 บาท (จ่ายตอนสมัคร) คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ) ม.ปลาย สถานที่จัดกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดูแผนที่) กิจกรรมนี้จัดโดย (ติดต่อผู้จัด คลิกที่ไอคอนด้านล่าง) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top