KKBS จับมือ KERRY เปิด Virtual Training แชร์เทคนิคสมัครงาน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศแห่งอาชีพ (KKBS Career Excellence Centre: KKBS CEC) ร่วมกับ บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม KE Young Learn เทคนิคการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งาน เพื่อแนะนำเส้นทางอาชีพและแรงบันดาลใจกับผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุในประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ค้นหาตัวเองและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรจากบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานโดยในรูปแบบของ Virtual Training ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้กิจกรรมได้รับความสนใจจากนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 100 คน

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

Scroll to Top