ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ เรื่อง Musculoskeletal Ultrasound Imaging for Physical Therapy

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ เรื่อง Musculoskeletal Ultrasound Imaging for Physical Therapy [CPTE 21 คะแนน]

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท รับจำนวน 30 คน

สามารถลงทะเทียนได้ที่ https://forms.gle/4QeuEkfX5dL11wBk6
ชำระเงินได้ที่ https://forms.gle/QhmoDmiRA1o9brEt8

สอบถามเพิ่มเติม: คุณประกายกาณ์ ชูศร (งานบริการวิชาการ)
โทร. 043-202081 หรือ 061-6942952
🍀LINE OA: @047vzbgj
Website: https://sites.google.com/kku.ac.th/amskkutrainingbywnc/

 

Scroll to Top