เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีเยือน มข.กระชับไมตรีในงาน วัฒนธรรมเกาหลีสัญจรที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับ ฯพณฯ อี อุก-ฮ็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ที่คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ. ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังมี คุณ คัง ฮอนคยอง ผุ้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมและฑูตวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมในการต้อนรับ โดยภายในบริเวณงานได้มีการจัดงาน “วัฒนธรรมเกาหลีสัญจร”(Korean Culture Caravan 2020) อันเป็นความร่วมมือของศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ฝ่ายการต่างประเทศ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฯพณฯ อี อุก-ฮ็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

        รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับ ความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และคณะ และขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจำประเทศไทย ที่ให้โอกาสและเลือกจัดงาน “วัฒนธรรมเกาหลีสัญจรที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันคนไทยจำนวนมากสนใจและชื่นชอบกระแสวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้น เป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษา สนใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็เปิดสอนภาษาเกาหลีเป็นวิชาเลือก และวิชาโท ให้แก่นักศึกษาที่สนใจภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอให้ทุกท่านได้รับความรู้ และสนุกสนานเพลินเพลินกับกิจกรรมดี ๆ ที่ทางศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีจัดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางมหาวิทยาลัย จะได้ต้อนรับทุกท่านอีกในโอกาสต่อไป

        ฯพณฯ อี อุก-ฮ็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและเปิดงานวัฒนธรรมเกาหลีสัญจร ความว่า “ยินดีที่ได้พบกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้แทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมให้การต้อนรับและชมงานวัฒนธรรมเกาหลีสัญจร ซึ่งเป็นงานที่เราได้จัดหมุนเวียนไปยังที่ต่างๆที่ยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเกาหลีมาตั้งแต่ ค.ศ.2013 เช่น นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ กระบี่ ภูเก็ต ระยอง นครปฐม เชียงราย และในปีนี้ได้เลือกที่จะมาเผยแพร่วัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเรายังมีความร่วมมือที่ดีกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงซึ่งเป็นพันธมิตรกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของเกาหลี สำหรับประเทศไทยถือเป็นพันธมิตรที่ดีมาตั้งแต่อดีตและมีความสำคัญต่อนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาล มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลจำนวนมาก ปีที่ผ่านมามีชาวเกาหลีเดินทางมาในประเทศไทยถึง 1,880,000 คน และมีคนไทยที่ไปเกาหลี 550,000 คน มีนักเรียนระดับมัธยมที่ให้ความสนใจวัฒนธรรมเกาหลีผ่านวัฒนธรรมการแสดงและภาพยนตร์ตลอดจนภาษาเกาหลี ในระดับมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนเอกวิชาภาษาเกาหลีแล้ว 13 แห่งและวิชาโท 6 แห่ง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการเปิดสอนวิชาเอกภาษาเกาหลีในปี 2565 ซึ่งเป็นที่รอคอยของเรา
       “ผมหวังว่าการที่ทุกท่านได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเกาหลีในกิจกรรมวันนี้จะนำมาซึ่งการส่งเสริมให้ความสัมพันธ์สองประเทศมีความแน่นแฟ้น ผู้มาร่วมงานได้รับความสนุกสานและช่วยผ่อนคลายความยากลำบากที่เราเผชิญมาด้วยกันจากสถานการณ์โควิท-19ที่ผ่านมาได้” ฯพณฯ อี อุก-ฮ็อน กล่าวในที่สุด

        กิจกรรม“วัฒนธรรมเกาหลีสัญจร”ได้จัดให้ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2563 มีการแสดงการเต้น cover dance ระดับประเทศ จากวง Brute และวงOnze นักแสดงที่เคยไปร่วมโชว์ที่ประเทศเกาหลี การสาธิตการปรุงอาหาร การนำชุดประจำชาติมาเพื่อให้ลองสวมใส่ สอนประดิษฐ์งานศิลปหัตถกรรม แนะนำการท่องเที่ยว และเกมส์การแสดงอื่นๆ และการแจกของรางวัลผู้มาร่วมงาน ซึ่งมีนักศึกษาและผู้มาร่วมงานให้ความสนใจจำนวนมาก

        ในโอกาสเดียวกันนี้ ฯพณฯ อี อุก-ฮ็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้มอบชุดเทควันโดให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆและเพื่อแสดงความขอบคุณ โดยมี รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นผู้รับมอบ ต่อด้วย คุณ คัง ฮอนคยอง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ได้มอบหนังสือแบบเรียนภาษาเกาหลี ให้คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผศ. ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้แทนรับมอบ โดยในช่วงท้ายของการเปิดงาน ฯพณฯ อี อุก-ฮ็อน ได้เดินชมกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้งานและร่วมบันทึกภาพกับผู้มาร่วมงานด้วยความเป็นกันเอง


ภาพ-ข่าว / อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ประสานข้อมูล – พราวแสง ภูสิงหา

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้

    การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytic

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top