มข.มอบเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสช่วยประชาชน

สำนักข่าว: กรุงเทพธุรกิจ
URL: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/900628
วันที่เผยแพร่: 3 ต.ค. 2563

มข.มอบเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส สนับสนุนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) เผยว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากจะมีนโยบายให้บริการวิชาการ วิจัย แก่ชุมชนแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ  ภัยแล้ง  ภัยหนาว และ เหตุอุทกภัย โดยทำงานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ในหลากมิติ  เช่น กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

“ในด้านวิชาการเราช่วยเหลือเยียวยาให้ความรู้เพื่อเตรียมรับมือ และหลังเกิดเหตุอุทกภัยอย่างเต็มที่  ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนอุปกรณ์ หนุนช่วยด่านหน้าที่มีกำลังเพียงพอในการลงพื้นที่ช่วยประชาชน  โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่ในประเทศไทยเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดอุทกภัยขึ้นตามมา ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเองก็ได้รับผลกระทบแทบทุกปี” อธิการบดีมข.  กล่าว

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มอบเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ลำ พร้อมอุปกรณ์เสริม เสื้อชูชีพ จำนวน 5 ตัว และ ไม้พาย จำนวน 2 อัน ให้แก่ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้เตรียมกําลังพล ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

 

Scroll to Top