มข.ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดำเนินการบันทึกเทปถวายพระพร และนำออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกันอย่างเนืองแน่น เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

Scroll to Top