“เครือข่ายวิศวฯ มอดินแดง ต้านภัยโควิด-19” มอบชุด PPE 3,300 ชุด ให้รพ.แทนถ้อยคำแสดงความขอบคุณต่อบุคลากรทางการแพทย์  พร้อมเปิดรับบริจาคต่อเนื่อง

(จากซ้าย)  นายสุกิจ ศิรินรกุล, นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์. คุณอณัญญา จรรยาวัฒนานนท์

            เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เริ่มมีการแพร่ระบาดไปครอบคลุมทั่วประเทศ  สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย นายสุกิจ ศิรินรกุล ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ G13 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เ่ก่าวิศวฯ มข. ได้ร่วมกับ นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ G20  นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ และคุณอณัญญา จรรยาวัฒนานนท์ G22 อดีตเลขานุการสมาคมศิษย์เก่าวิศวฯ มข. ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในนาม  “เครือข่ายวิศวฯมอดินแดง ต้านภัยโควิด-19”  ในภาวะเกิดวิกฤตโรคระบาดในประเทศไทย  เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19
          นายสุกิจ ศิรินรกุล  กล่าวว่า  “เครือข่ายวิศวฯมอดินแดงได้ร่วมใจบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยยอดรับบริจาค ณ วันที่ 1 เมษายน 2563  เป็นจำนวนเงิน  734,966 บาท โดยจะได้นำไปจัดซื้อชุด PPE มอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเดือนเมษายน ประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริราช 200 ชุด  โรงพยาบาลรามาธิบดี 200 ชุด   โรงพยาบาลราชวิถี 200 ชุด  โรงพยาบาลบำราศนราดูร 200 ชุด  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 200 ชุด  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 200 ชุด  โรงพยาบาลขอนแก่น 200 ชุด  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 200 ชุด  โรงพยาบาลภูมิพล 100 ชุด  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 200 ชุด  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  100 ชุด   โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  200 ชุด  โรงพยาบาลสุรินทร์  100 ชุด   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี  200 ชุด  โรงพยาบาลจ.บุรีรัมย์  100 ชุด  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  100 ชุด  โรงพยาบาลมหาสารคาม  100 ชุด  โรงพยาบาลมุกดาหาร  50 ชุด  โรงพยาบาลเลย  50 ชุด  โรงพยาบาลชัยภูมิ  50 ชุด  โรงพยาบาลหนองคาย  50 ชุด  โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  50 ชุด  โรงพยาบาลจุน จ.พะเยา  50 ชุด  โรงพยาบาลนครปฐม  100 ชุด  และมอบให้เครือข่ายที่ช่วยติดตั้งเครื่อง Smart Pulz  100 ชุด”
          นายสุกิจ  ศิรินรกุล  กล่าวต่อไปว่า“เนื่องจากยังมีความขาดแคลนชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนัก เพื่อช่วยดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยในปัจจุบัน   โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลในภาคอีสาน  จึงขอเปิดรับการบริจาคเพิ่มเติมใหม่อีกครั้ง และขอเชิญชวนพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ร่วมบริจาคในนาม “เครือข่ายวิศวฯมอดินแดงต้านภัยโควิด-19” โดยท่านที่มีจิตกุศล สามารถร่วมบริจาคเงินซื้อชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยดูแลและสนับสนุนการปฏิบัดิงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยในปัจจุบัน  เป้าหมายการส่งมอบเงินบริจาคให้กลุ่มโรงพยาบาลในภาคอีสานที่มีความขาดแคลน  แทนถ้อยคำแสดงความขอบคุณต่อบุคลากรทางการแพทย์”
           ต่อมาวันที่ 31 มีนาคม 2563  “เครือข่ายวิศวฯมอดินแดง ต้านภัยโควิด-19”  โดย นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ en kku20  นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย นายจำรัส  พานเพียรศิลปี en kkน15 เข้าพบ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล  en kku25 รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอคำแนะนำเรื่องเครื่อง Respirator แบบง่าย ที่ผลิตโดย JRL ของนายจำรัส  พานเพียรศิลปี เพื่อหาแนวทางว่าสามารถนำไปใช้ใน รพ.ต่าง ๆ ในกรณีที่ประเทศวิกฤติหนัก จนเครื่อง Ventilator ตาม รพ. ต่าง ๆ ขาดแคลนได้อย่างไรบ้าง  ศ,ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล  ได้ให้คำแนะนำว่า ควรจะพัฒนาเครื่อง Bird (เครื่องช่วยหายใจ) ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นตามความต้องการของความต้องการของทีมแพทย์  หลังทราบแนวทาง นายจำรัส  พานเพียรศิลปี  จะได้ประสานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องช่วยหายใจ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไป
นอกจากนั้น “เครือข่ายวิศวะมอดินแดง” ยังมีส่วนช่วยสังคมร่วมผ่านวิกฤต Covid-19 นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ G20  นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์  เผยว่าได้ร่วมกับร้านอาหารนายเบิ้ม ปั๊มซัสโก้ บางคูวัด ปทุมธานี  ร้านก๋วยเตี๋ยวดงมูลเหล็ก นายเบิ้ม-ลุงเต่า สาขา3  ร้านมาลองนัว ทำข้าวกล่องแจกฟรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนี่องมากจาก Covid-19 และเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านคัดกรอง          นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์  กล่าวความรู้สึกว่า  “ภารกิจแจกข้าวกล่องฟรีสำหรับผู้เดือดร้อนจาก Covid19 ได้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563  สิ่งที่เราทำเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อเทียบกับ บุคลากรทางการแพทย์  และเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้ปฏิบัติงานเสี่ยงโรคติดต่อ  โดยแจกวันละ 300 กล่อง และจะทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าเงินบริจาคที่ได้รับจากเครือข่ายวิศวะมอดินแดงจะหมดลง”
เนื่องจากความขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังไม่เพียงพอ  “เครือข่ายวิศวฯมอดินแดงต้านภัยโควิด-19” จึงได้เปิดรับบริจาคเงินแทนถ้อยคำแสดงความขอบคุณต่อบุคลากรทางการแพทย์  โดยจะนำไปซื้อชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับมอบให้โรงพยาบาลในภาคอีสาน
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าวิศวะมอดินแดงและผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคในนาม “เครือข่ายวิศวฯมอดินแดงต้านภัยโควิด-19”  โดยแจ้งยอดและโอนเงินมาได้ที่บัญชี
          “คุณอณัญญา จรรยาวัฒนานนท์”
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     
เลขที่บัญชี   800-1-31840-6

         

 ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู

 

Scroll to Top