ถ่ายทอดสดพิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่ Welcome KKU Freshmen 2024

พิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่ Welcome KKU Freshmen วันที 13 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Scroll to Top