ryt9-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

 

สำนักข่าว  :    ryt9.com

URL  :    https://www.ryt9.com/s/prg/3517767

วันที่เผยแพร่  :  20  May 2024

Scroll to Top