มข เยือน Tsing Hua University (Shenzhen International Graduate School; THU SIGS) สาธารณรัฐประชาชนจีน จับมือแน่นแฟ้นยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย

ในวันที่ 17 พ.ย. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ เยือน Tsing Hua University (Shenzhen International Graduate School; THU SIGS) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Prof. Kang Feiyu, Associate Dean พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ และได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย ท่านกล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับในการมาเยือนของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ THU SIGS เป็นสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงการวิจัยของมหาวิทยาลัยซิงฮัว ที่ตั้งอยู่ในเขตจีนตินใต้ของประเทศ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2562 การมาเยือนในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการศึกษาของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้น เสริมสร้างมิตรภาพซึ่งกันและกันยิ่งๆขึ้นไป”

THU SIGS นั้น อยู่ภายใต้โครงการนำร่องของรัฐบาลจีน ในการขับเคลื่อนเมืองเซินเจิ้นให้เป็นเมืองชั้นนำด้านเศรฐกิจจีนสู่ระดับโลก โดย รัฐบาลได้ทำการสร้าง University City ในเมืองเซินเจิ้น โดยการดึงเอามหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน 3 แห่ง คือ Tsing Hua University, Beijing University และ Harbin Institute of Technology: (HIT) มาเปิดหลักสูตรด้านบัณฑิตศึกษาที่เมืองนี้ให้เป็นกลไกขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมและการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงที่เชื่อมกับอุตสาหกรรมโดยตรง โดยเมืองเซินเจิ้นนั้นเป็นเมืองที่มีการ เติบโตด้านเศรฐกิจสูงสุดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก มีบริษัทชั้นนำที่มีที่ตั้งในเมืองนี้หลายบริษัท เช่น Tencent, Huawei และ BYD หลักสูตรที่ THU SIGS ประกอบด้วย Master Program/ Doctoral Program/ Joint Program THU SIGS มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มจำนวน นศ.บัณฑิตศึกษาจากประมาณ 5,000 คน ให้เป็น 10,000 คน ภายใน 10 ปี (แยกจาก main campus) ซึ่งจะต้องเพิ่ม talent faculty จาก 200 คน เป็น 400 คน และเปิดหลักสูตรเพิ่มเติม จึงมองหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือ กับประเทศพันธมิตรต่าง ๆ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร THU SIGS ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่สวยงามของมหาวิทยาลัย การมาเยือนในครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ และมองถึงโอกาสในความร่วมมือที่จะมีมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัย ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเข็มแข็ง และขอขอบคุณในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่ได้พัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย รวมถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนากำลังคน เน้นการนำวิจัยไปสู่ภาคอุตสหกรรม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภูมิภาคและในระดับโลกด้วย
ต่อมา Prof. Kang Feiyu ให้เกียรตินำทีมผู้บริหาร และบุคลากร มข.เยี่ยมชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยและ Facilities battery’s lab เช่น Testing Technology Center Materials and Devices, Nano-Fabrication Center เป็นต้น

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ มข.

 

Scroll to Top