“สวยเกินต้านด้วยงานพรอส” BEYOND BEAUTY BY PROSTH

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
สวยเกินต้านด้วยงานพรอส “BEYOND BEAUTY BY PROSTH”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2566
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
เปิดรับสมัครลงทะเบียน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้

Scroll to Top