วิศวฯ มข.จับคู่ความร่วมมือใหม่พัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์กับ UESTC

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
ผศ.ดร.ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ ดร.วาธิส ลีลาภัทร และ ผศ.ดร.วรายุทธ คัมภีราวัฒน์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปเยือน เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Mr. Zeng Qigang, Vice Dean of International Office, Ms.YUE Lihua, Section Chief, Center for Studying Abroad Office of International Cooperation and Exchange School of International Education, Ms. Wang Ya และ the lecturers จาก School of Computer Science and School of Information and Communication Engineering, University of Electronic Science & Technology of China (UESTC) ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

UESTC เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีของจีน มีชื่อเสียงในฐานะ “อู่ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของจีน” เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ และมีอัตราส่วนบัณฑิตจบการศึกษาแล้วงานทำค่อนข้างสูงและยังเป็นมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาชีพโดยตรง ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดด้วย

ข่าว/ ภาพ: เนตรดาว จำเริญดารารัศมี

Scroll to Top