แจ้งการปิดเส้นทางจราจรชั่วคราว เพื่อจัดเรียมสถานที่ในวันงานวิ่งเพื่อการกุศล KKUIC The Insider 9 “Music Run Funtiverse” ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาติ แจ้งการปิดเส้นทางจราจรชั่วคราว เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในวันงานวิ่งเพื่อการกุศล KKUIC The Insider 9 “Music Run Funtiverse” ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 – 22.00 น. ณ บริเวณบีงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

     ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาดระหว่างประเทศ จะจัดกิจกรรมงานวิ่งเพื่อการกุศล ภายใต้ชื่อโครงการ KKUIC The Insider 9 “Music Run Funtiverse” ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 – 22.00 น. ณ บริเวณบีงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำเอาความรู้และความสามารถจากการศึกษาในชั้นเรียนตลอดทุกชั้นปี นำมาปรับใช้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงอันจะเป็นการสร้างประสบการณ์ในการทำงานและการสร้างโอกาสเรียนรู้ที่ดีในอนาคต รวมถึงการให้ความสำคัญต่อสังคม โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้แก่ วิ่ง Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร และวิ่ง Ultra Fun Run ระยะทาง 9 กิโลเมตร รวมถึงจัดคอนเสิร์ตให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามความเรียบร้อย  คณะผู้จัดงาน ฯ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์การปิดเส้นทางจราจรชั่วคราว เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในวันงานวิ่งเพื่อการกุศล KKUIC The Insider 9 “Music Run Funtiverse” ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ระหว่างช่วงเวลา 15.00 – 21.30 น. เพื่อโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว โดยมีเส้นทางที่ปิดการจราจรชั่วคราว ดังนี้


     1. ปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว สองเลน (สีแดง) ถนนสีฐาน ถนนเส้นสวนเกษตร และถนนเส้นหลังสวนเกษตร
     2. ปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว หนึ่งเลน (สีเหลือง) ถนนตึกอธิการบดี ผ่านสะพานขาวไปจนถึงวงเวียนคณะเทคโนโลยี ฝั่งสระพลาสติก และตัดเข้าไปข้างสนามกีฬา 4 สนาม วนกลับออกมาถนนมอดินแดงสี่แยกหออินเตอร์ และกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่บึงสีฐาน ผู้ใช้ถนนสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว โดยมีเส้นทางแนะนำ (ลูกศร) ประกอบด้วย
     – ถนน 1 เลน สี่แยกหออินเตอร์ มุ่งหน้าไปเส้นบ้านพักบุคลากรหรือด้านหลังของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     – ถนนมอดินแดง เส้นศูนย์อาหารและบริการคอมเพล็กซ์
จึงขอแจ้งประชาชนทุกท่านโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนี้ ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม ช่วงเวลา 15.00 – 21.30 น.

event banner

เหรียญที่ระลึก

Scroll to Top