มข.ชี้แจง ข่าวปลอมแอบอ้าง

มข.ชี้แจง กรณีมีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมข้อความโฆษณาขายสินค้าเกี่ยวกับกัญชา ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการแอบอ้าง และเป็นข่าวปลอม โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สำนักหอสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการผลิตหนังสือเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียม เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษา