สถาปัตย์ จัดบูธหมอบ้าน ร่วมบริการชุมชน ในโครงการ KKU CSV

อาจารย์ บุคลากรศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. อุทิศตนด้วยการออกแบบ ลงพื้นที่บริการวิชาการให้คำปรึกษาปัญหาอาคาร และตีกลองเปิดงาน ใน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ในโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2565เวลา 9.00-16.00 น. ณ สถานีรถไฟขอนแก่น

จุดบริการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อยู่บูธที่ 5  บริการให้คำปรึกษาปัญหาการใช้งานอาคาร ก่อสร้าง และต่อเติมอาคาร หรือ “หมอบ้าน” และมีการให้บริการแจกจ่าย “แบบบ้านประหยัดพลังงาน” “แบบบ้านพอเพียง” ให้กับประชาชนที่สนใจให้ดาวน์โหลด  ทั้งนี้มีประชาชนส่วนมากให้ความสนใจและมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาคีเครือข่ายที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมในครั้งนี้

 

ภาพ : จักริน เงินทอง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top