นศ.สถาปัตย์ได้รับเลือกโชว์ผลงานกราฟิก ในเทศกาลแสงไฟ Awakening Khonkaen

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สายวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมไฟ ในงาน Awakening Khonkaen – เทศกาลแสงไฟขอนแก่น   โดยผลงานที่นักศึกษาได้ร่วมแสดงจะมี 2 ผลงาน คือ

             ผลงานแรกมีชื่อว่า  : บาดาล BADAL  ชื่อศิลปิน : เจ้าแม่นาคี เดอะแก๊งค์  รายชื่อสมาชิกกลุ่ม คือ นางสาวชลันดา นามโยธา  , นางสาวภควดี ทองไสย  , นางสาวรัชวรรณ  วิจิตรพันธ์  , นางสาวปัณฑารีย์ นันทศิริพล ,  นางสาววิภาดา พูลสวัสดิ์  , นางสาวบุษยารัตน์ คำพิทักษ์  และนางสาวอรอุมา สีลาโคตร ภายใต้แนวคิดการออกแบบ  ความเชื่อเรื่องพญานาค เป็นอีกหนึ่งในบรรดาความเชื่อพื้นฐานที่โดดเด่นของชาวอีสาน ซึ่งเชื่อว่าพญานาคนั้นอาศัยอยู่ใต้บาดาลอันศักดิ์สิทธิ์ สามารถบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ได้ โดยผลงานนี้ต้องการนำเสนอความงามใต้บาดาล ผ่านแสงสีที่จะพาผู้คนดำดิ่งไปสัมผัสโลกใต้บาดาลอันลึกล้ำ วิจิตร งดงาม

           อีกหนึ่งผลงานมีชื่อว่า  : TungMeeWaiBueng (ตุงมีไว้เบิ่ง)  ชื่อศิลปิน : ทะเลธุง ทะเลใจ Ta le Tung Ta le Jai  รายชื่อสมาชิกกลุ่ม คือ นางสาวลักษิกา กิ่งแก้ว  ,  นายทนันชัย ศรีชมชื่น  ,  นางสาวปัณฑิตา มัชมณฑล  , นางสาวนวพรรษ คำเกาะ ,  นางสาวเนตรชนก ลามี และนางสาวกรรณิการ์ แปลงไธสง  ภายใต้แนวคิดการออกแบบ  โถงทางเดินที่เต็มไปด้วยธุง (ตุง) มาพร้อมความเคลื่อนไหวของไฟประดับนอกจากจะดูสวยงามแล้วยังเชื่อว่าจะสามารถช่วยปัดเป่าและปกป้องคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายได้อีกด้วย

สำหรับเทศกาลแสงไฟ Awakening Khonkaen (อะเวคเคนนิ่งขอนแก่น) จัดขึ้นเพื่อปลุกเศรษฐกิจยามค่ำคืนของย่านการค้าเก่าแก่ด้วยศิลปะแสงไฟ ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2565 ทั่วย่านถนนศรีจันทร์ใจกลางเมืองขอนแก่น โดยมีศิลปินมาสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด 9 จุดรวม 27 ชิ้นงาน

 

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ข้อมูล : https://www.77kaoded.com
ภาพ : เพจ Awakening Bangkok เทศกาลงานไฟกรุงเทพ , และเจ้าของผลงานบาดาล BADAL   และ  TungMeeWaiBueng

Scroll to Top