ฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม “Workshop on European Funding Opportunities & Horizon 2022” เพื่อผลักดันให้เข้าถึงแหล่งทุน EU โดยเฉพาะทุน Horizon 2022

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ กองการต่างประเทศ ฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม “Workshop on European Funding Opportunities & Horizon 2022” ซึ่งกิจกรรมวันนี้ฝ่ายการต่างประเทศร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และเปิดเวทีให้แก่นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาหรือผู้สนใจได้เรียนรู้แหล่งทุนจากสหภาพยุโรป (European Union) และโดยเฉพาะทุน Horizon 2022 พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผุ้เชี่ยวชาญในแหล่งทุนนี้

ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก Dr. Hans Jørgen Overgaard, Visiting Scholar ชาวนอร์เวย์ มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Introduction to the European Funding Opportunities และ Introduction to Horizon Europe พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ เมธีวิจัยอาวุโส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ Sharing experience with KKU Horizon Grantee ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีผู้สนใจจำนวนมากที่เข้าร่วมทั้งในรูปแบบ onsite และ online มากกว่า 50 ราย และ มีผู้สนใจแหล่งทุน EU และทุน Horizon 2022 เป็นจำนวนมาก

งานอบรมเชิงปฏิบัติครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ทพญ. นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มาร่วมเป็นประธานเปิดงาน “ Workshop on European Funding Opportunities & Horizon 2022” ซึ่งท่านได้กล่าวว่า “สหภาพยุโรป (European Union) เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนทุนวิจัย ทุนบริการวิชาการ ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร พร้อมทุนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือในระดับสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนภายใต้โครงการ Horizon 2022 ที่สหภาพยุโรปได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนมากกว่า 95 พันล้านเหรียญยูโร และด้วยงบประมาณจำนวนมหาศาลขนาดนี้ ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรผลักดันให้คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาของเรา ได้เข้าถึงแหล่งทุนนี้ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มค่าคะแนนการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน World University Ranking ผ่านทุนโครงการวิจัยกับสถาบันและหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุโรป และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยแนวหน้าระดับโลก “Global Frontier Research University”

Dr. Hans Jørgen Overgaard, Visiting Scholar ชาวนอร์เวย์

ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ เมธีวิจัยอาวุโส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

 

Scroll to Top